KIM

HALDEROT

DIGITAL STRATEG

Digital strateg handlar om att hjälpa dig att nå dina digitala mål. Du sätter målen, jag ser till att vi hittar en bra strategi för att nå dem. Facebook, Twitter, Instagram eller Snapchat. Din hemsida. SEO, SEM & CRO. Förkortningarna och orden är många och långa – och lite konstiga. Men det är lugnt, vi reder ut dem tillsammans.

nyhetsbrev

Twitter
Twitter-användarnamn: @halderot

TWITTER:

  • Error: Invalid or expired token.